ВСИЧКО за Пътуващ университет „Място за бъдеще“ 2016 в Западна Стара планина и Чипровци (26 май – 1 юни 2016 г.)

Chiprovtzi_2014 (1)-012Пътуващ университет в Западна Стара планина ЧИПРОВЦИ 2016 от 26 май до 1 юни 2016 г.

- образователни приключения

в Западна Стара планина,

 международни лекции, практика

 и работа в интердисциплинни екипи

 по проблематиката

 „ГРАДЪТ НА БЪДЕЩЕТО – БЪДЕЩЕТО НА ГРАДА”

в ОСМИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ПЪТУВАЩ УНИВЕРСИТЕТ „Място за бъдеще”

Ръководител на проекта – ас. д.р Радосвета Кръстанова, НБУ и образователна мрежа МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ.

placeforfuture.org

placeforfuture.org

Проектът “Бъдещето на града – Градът на бъдещето” включва Международен пътуващ университет в региона на Западна Стара планина и Международна студентска конференция в град Чипровци. Събитието, което се състояот 26 май до 1 юни 2016 г., е традиционно интердисциплинно и между-департаментно. То се съществява за осма поредна година, с участието на студенти, докторанти, преподаватели и изследователи от НБУ, БАН, френски, немски, словашки и други европейски образователни и академични институции. През годините в събитието са участвали студенти и преподаватели от България, Китай, Южна Корея, Словакия, Швеция, Великобритания, Франция и Германия.

13346493_10153769023955819_7464931057452084548_nПовече за предишните Международни ъптуващи университети виж тук :

http://placeforfuture.org/?p=2298

http://placeforfuture.org/?p=3003

Тази година в международната образователна проява се включиха преподаватели, учени и експерти от различни сфери на знанието и практиката от Университета на Бургундия в Дижон, Университета на Гренобъл и TalentCampus – Бургундия, Франция, университета на Фрайбург,  Швейцария и Института за изследване на обществата и знанието – БАН. Те работиха съвместно с колегите си от НБУ и представители на местните общности в няколко населени места от региона Западна Стара планина – Чипровци, Белоградчик, с. Желен, с. Бели мел.

13346496_10153766609299372_2762241265532596284_nКъм събитието през 2016 г. в работните екипи бяха интегрирани и студенти, докторанти  и преподаватели от Катедра Библиотечни науки към Факултет по библиотекознание и културно наследство на Университета по библиотекознание и информационни технологии в София, които участваха със собствен спечелен проект по наредба №5 на Министерство на образованието и науката на Република България.

13342942_10153769052555819_6892121838173988116_n (1)В пътуващия университет взеха участие студенти от разнообразни специалности и представители на шест департамента на НБУ – “Архитектура”, “Администрация и управление”, “Икономика”, “Масови комуникации”, “Политически науки” и “Романистика и германистика”. Студентите и докторантите се запознаха културно-историческото и природно богатство на региона, познат като “най-бедния регион в ЕС”.

13325508_10153769027465819_4587058888664669630_nОсновна цел на събитието беше участниците да разсъждават върху основните проблеми на населените места там – безработица, демографски срив, лошо управление на държавни средства и европейски фондове, липса на административен капацитет и човешки ресурс, както и със социалните, политически и културни последици от тези явления за градовете и селата в региона. В резулатат от проведените семинари и теренни изследвания, съпътствани от посещения на ключови места, пътуващи лекции и семинари и срещи с местната власт и местните хора, студентите, разделени в 6 работни групи, разработиха свои визии за решаване на местни проблеми.

13322035_10153769027480819_682327011189238142_n

Работата в екип се съсредоточи около няколко основни теми – земеделие в града, зелени работни места, развитие на алтернативен градски туризъм, граждани и местна власт, паметта и града, ахитектура и градоустройство.

http://www.news.nbu.bg/bg/events/gradyt-na-bydeshteto-bydeshteto-na-grada!7958.

Те представиха резултатите от екипната работа  в Музея на град Чипровци  на английски език. На заключителното събитие присъстваха областния управител на област Монтана Ивайло Петров и зам- областния управител Нина Петкова.

13325452_10153769052385819_2550818899370556577_nВидео-дневник на всички основни събития на Пътуващия университет :

http://placeforfuture.org/?p=3577

http://placeforfuture.org/?p=3772

Организатори: НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ и Интердисциплинна образователна мрежа “Място за бъдеще”

13307324_10153769043535819_585730400121852041_nПътуващият университет на мрежата „Място за бъдеще“ е уникално образователно събитие, което вече седма година събира в град Чипровци и региона на Западна Стара планина студенти, преподаватели и изследователи от различни сфери на знанието от България, Франция, Германия, Великобритания, Словакия и Полша, с активната подкрепа на Нов български университет и Френски институт – София. Пътуващият университет е широко интердисциплинарен: насочен е към студенти и доброволци от различни програми и специалности и от различни националности.

Желаещите да контактуват с организационния екип могат да ни пишат на: place.for.future @ gmail . com

За “фейсбуклиите”:

Прочетете още:

“Осми международен пътуващ университет за регионално устойчиво развитие в Западна Стара планина “Бъдещето на градовете – Градове на бъдещето”

 

 

1. Цел на проекта : Главна цел на проекта е доразвиване и надграждане на Международната образователна мрежа МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ, включваща студенти, докторанти, лектори, преподаватели и изследователи от НБУ, Института за изследване на обществата и знанието – БАН, Университета на Бургундия и Университета “Пиер Мендес-Франс” в Гренобъл, Франция, Университета на Фрайбург, Швейцария, Дом на Науките за Човека – Дижон, TalentCampus – център за социални компетенции към Регионални съвет на Бургундия, Франция, експерти от неправителствения сектор и представители на местните общности в региона Западна Стара планина. Проектът цели също така да обогати обучението на студенти от различни специалности на НБУ чрез пътуващи семинари в региона на Западна Стара планина )Монтана, Белоградчик, Чипровци(, органично свързване на теория и практика в образователния процес и работа в интердисциплинен международен екип, под ръководството на изтъкнати преподаватели, специалисти и практици на устойчивото развитие.

2. Извършени дейности по осъществяването на целта :

- провеждане на Осми международен пътуващ университет за регионално устойчиво развитие в Западна Стара планина на тема за регионално устойчиво развитие в Западна Стара планина  “Бъдещето на градовете – Градове на бъдещето”, включващ :

- семинари и лекции на специалисти и практици в областта на урбанизма и  регионалното устойчиво развитие;

- посещение на значими градове и населени места в региона;

- посещения на културни, исторически и природни забележителности в региона;

- запознаване с добри примери на устойчиво развитие по места ;

- срещи с представители на местната власт и общности (областен и заместник-областен управител, кметове, общински съветници и администратори, местни лидери и представители на гражданското общество – учители, музейни експерти, бизнесмени);

- работа по групи в международен екип, с цел изработване на предложения за устойчиво градско развитие на община Чипровци в следните области – местна демокрация, градско земеделие и зелени работни места, устойчив и алтернативен туризъм, градско планиране.

- представяне на резултатите от работата на екипите на заключителна студентска конференция под надслов “Бъдещето на градовете – Градове на бъдещето” в Историческия музей на град Чипровци.

3. Членове на екипа/Участници в проекта – сътрудничество и принос при реализацията на проекта.

Членове на екипа бяха преподаватели, млади учени и утвърдени изследователи и експерти от България, Франция и Германия.

Доц. Д-р Соня ШЮЛЕР, Университет на Фрайбург, Швейцария и FОROST Институт – Университет „Лудвиг Максимилиан“ – Бавария. Лектор, тютор на студентски екип.

Доц. Д-р Валери ЛИЧЕВ, Ръководител на секция „Антпропологически изследвания“, ИАОЗ – БАН. Лектор, тютор на студентски екипт

Доц. Д-р Георги ГЕОРГИЕВ, ръководител на депратамент „Архитектура”, НБУ. Лектор.

Гл.ас. Д-р Евелина ХРИСТОВА, Координатор на проекта за департамент „Масови комуникации“, НБУ. Лектор

Преп. Диан КАРАГЕОРГИЕВ, Департамент „Романистика и германистика“, НБУ. Координатор на проекта за департамент „Романистика и германистика“.

Гл.ас. Д-р Климент ИВАНОВ, департамент „Архитектура“, НБУ. Лектор, тютор на студентски екип. Координатор на проекта за департамент „Архитектура“.

Гл.ас. Д-р Теодора РИЗОВА, Департамент „Администрация и управление“, НБУ. Лектор. координатор на проекта за департамент „Администрация и управление“.

Гл.ас. Д-р Евелина СТАЙКОВА, департамент “Политически науки”. Лектор, координатор на проекта за департамент „Романистика и германистика“.

Гл.ас. Д-р Петър КАНЕВ, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН. Лектор, тютор на студентски екип.

Д-р Илдико ОТОВА, хоноруван преподавател към департамент “Политически науки”. Лектор.

Д-р Десислава АЛЕКСОВА, Международно висше бизнес училище-Ботевград, доктор на НБУ. Лектор, тютор на студентски екип.

Д-р Франк ДЮБОА, Университет на Бургундия и Дом на науките за Човека, Дижон. Лектор, тютор на студентски екип.

Д-р Етиен ГЛАМИШ, Дом на науките за Човека, Дижон и Campus Talent. Лектор, тютор на студентски екип

Етиен СИАПЕН, докторант, преподавател в Университета на Гренобъл, Франция. Лектор.

Жереми ФОР, докторант, Университет на Гренобъл. Лектор.

Д-р Мари ЖЕГЮ, Институт за иновативна работна среда, Гилзенкирхен, Германия и Университет на Бургундия – Лектор, тютор на студентски екип.

Драгомир КОНСТАНТИНОВ, експерт в Гражданска коалиция за устойчиво ползване на фондовете на ЕС и Фондация “Зеленика” . Лектор, тютор на студентски екип.

Арх. Д-р Георги ГЕОРГИЕВ. Лектор.

Филип КИРИЛОВ, председател на сдружение за устойчиво развитие и биоземеделие “Тринога”, експерт по биоземеделие към верига за здравословно хранене ”Слънце Луна” – София. Лектор, тютор на студентски екип.

Д-р Анюта КАМЕНОВА – БОРИН, директор на Исторически музей – Чипровци. Лектор.

Никола НИКОЛОВ, краевед и учител в ОУ „Петър Парчевич“, Чипровци. Лектор.

Йорданка ЗАМФИРОВА, експерт по европейски програми и проекти – Община Чипровци и член на сдружение ЧАР (Чипровци – Алтернатива и Развитие). Лектор, организатор на логистиката на Пътуващия университет в Чипровци.

- участието на четирима френски и двама немски лектори (Университет на Бургундия и Университет на Гренобъл, Франция, Университет на Фрайбург, Швейцария и Институт за иновативна работна среда, Гелзенкирхен, Германия) разшири познанията на студентите на НБУ за модели и практики в други европейски държави и образователни институции.

13315235_10153766614234372_9204640581632697819_nЕтиен Гламиш (Директор на Talent Campus, Университет на Бургундия) проведе методологическо ателие за обучение в иновативни практики за работа в екип. Д-р Франк Дюбоа (Университет на Бургундия и Дом на науките за Човека, Дижон), чието участие в Пътуващия университет е четвърто по ред от 2012 г. представи резултати от иновативни изследователски проекти, свръзани с темата – “Бъдещето на градовете”. Етиен Сиапен, магистър по международна политика на НБУ и докторант по социология в Университетат на Гренобъл бе ръководител на студентски екип и изнесе лекция на тема “Социалните движения и Града”. Жереми Фор, докторант по социология в Унивреситета на Гренобъл, също участва за втора поредна година в екипната работа и студентската конференция. Посещенията на четиримата френски изследователи се вписват в ежегодeн обмен на преподаватели, резултат от осемгодишно сътрудничеств с Дома на науките за Човека в Дижон и петгодишно сътрудничество с Института по социология на Унивреситета на Гренобъл.

Работата на д-р Мари Жегю (Университет на Бургундия и Институт за иновативна работна среда, Гелзенкирхен, Германия) – с второ у частие в събитието – способства за разширяване на контактите на НБУ в немскоезична академична среда.

4. Постигнати резултати (представени в сравнителен план с първоначално планираните)

- проведена Интердисциплинна международна студентска конференция в Чипровци )30 май 2016 г.(

- проведен студентски семинар “През погледа на студента: Международните пътуващи университети в Чипровци и Западна Стара планина(НБУ,1.12.2016, корпус 1, зала 2014, 16.20-19.30 ч.) : http://placeforfuture.org/?p=3818

- осигурена работа на терен  и в екип за студенти от различни специалности на НБУ и кредитиране на извънаудиторни курсове според специалностите.Студентите наблюдаваха, проучиха и анализираха конкретни – негативни и позитивни – практики в различни области, свързани с регионалното и местното развитие, като управление на европейски фондове и публични ресурси, управление на проекти от страна на общинската власт, НПО и местния бизнес, качество на туристически продукти.

- беше осигурено поле за интердисциплинна работа на преподаватели от няколко департамента на НБУ (Архитектура, Бизнес администрация, Икономика, Политически науки, Масови комуникации, Романистика и германистика)

- екипните разработки на студентите за подобряване на средата за живот в Чипровци и региона бяха представени на Областния управител на област Монтана Ивайло Петров, кмета на град Чипровци и местната общност в града.

- студените имаха възможност да практикуват английски и френски език в международна среда

- събитието повиши престижа на НБУ пред чуждестранни студенти от Франция, Сирия, Иран и Словакия, записани в програми на НБУ или провеждащи обучение в рамките па програма ЕРАЗЪМ

-резултати (кой ще използва продукта/-ите и по какъв начин):

13332733_10153766666709372_3172603418242629314_nУтвърдена практика на пътуващите университети в Западна Стара планина е участието на студенти в екипно разработване на предложения за подобряване на средата за живот в Чипровци и региона, които в последствие се представят на Общинския съвет и на Местната инициативна група (MИГ). Резултатите от тазгодишната студентска конференция бяха представени пред Областния управител на област Монтана, кмета на град Чипровци и представители на местната власт и общностите в града и общината.

Видео-дневник на Международния пътуващ университет на сайта на Образователна мрежа МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ :

http://placeforfuture.org/?p=3577

http://placeforfuture.org/?p=3772

Отразяване на събитието на български, френски и английски език на сайта на Образователна мрежа МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ :

http://placeforfuture.org/?p=3329&lang=bg

http://placeforfuture.org/?page_id=848

http://placeforfuture.org/?p=3329&lang=en

http://placeforfuture.org/?p=3329&lang=fr

5. Обща оценка на постигнатите резултати и приносът им в развитието на университета:

13315519_1291354160893575_781481156830163032_nЗа осма поредна година, Международният пътуващ университет, подкрепен от НБУ, беше пример за съчетаване на теория и практика в образователния процес, екипна интердисциплинна работа в международна среда на студенти, преподаватели и експерти и работа с местната власт и общности с оглед устойчивото регионално развитие на региона Западна Стара планина. Проектът способства за изграждане и развиване на основни социални компетенции – между-културно общуване, работа в екип, вземане на решения, постигане на съгласие за общи цели, общуване с представители на различни възрастови, професионални, социални и културни групи.

Университетът беше нов етап в изграждането и разширяване на международната образователна мрежа МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ, включваща академични и научни институции от Европа, представители на международни, национални и локални НПО и местни власти.

Отразяване на Международния пътуващ университет :

Сайт на НБУ : http://www.news.nbu.bg/bg/events/gradyt-na-bydeshteto-bydeshteto-na-grada!7958

13325560_10153766624579372_3128526481003118977_nИнтердисциплинна  работа по групи, разпределени по следния начин:

А. Градско устройство – включва и демонстрация на архитектурно заснемане на църквата, училището или друга сграда в Чипровци.

Б. Местни политики.

В. Зелени дейности.

Г. Културна и социална дейност.

Ще се постараем да вплетем идеите от предишните университети в работата на групите.

През 2016 г. Пътуващият университет „Място за бъдеще” е подпомогнат от следните партньори на сдружение „Щастливеца“:

 • Фонд за стратегическо развитие на Нов български университет
 • Френски културен институт – София
 • Дом на Науките за човека към Бургундския университет в Дижон, Франция
 • Катедра „Библиотечни науки“ на Университет по библиотекознание и информационни технологии
 • Областна управа на област Монтана
 • Община Чипровци

* * *

13315675_10154125740900396_5407985406572873874_n

Екипът на пътуващия университет включва учени и преподаватели от следните образователни и научни институции:

 • Университет „Пиер Мендес-Франс“ (Гренобъл)
 • Университет на Бургундия и Университет „Монтескьо IV“ (Бордо), Франция
 • Университетът на Крайова, Румъния
 • Университет „Матей Бел в Банска Бистрица“ Словкия
 • Ягелонски университет в Краков, Полша
 • Нов български университет
 • Университет по библиотекознание и информационни технологии
 • Институт за изследване на обществата и знанието при БАН
 • Дом на науките за човека, Дижон, Франция

както и експерти от бизнеса и НПО, представители на местната общност и ярки личности с незаменим практически опит.

Участието в това образователно събитие позволява на студенти и доброволци:

 • да работят в продължение на седмица в международен екип със свои единомишленици от различни европейски университети;
 • да участват в дискусии по актуални теми на съвременността (устойчиво регионално развитие, градове в преход, нови общности, нови форми на гражданско участие, нови социални и културни практики);
 • да черпят знания и опит от утвърдени учени, млади изследователи, експерти от различни сфери и авторитети на местната общност;
 • да се запознаят с  уникалното природно и културно наследство на региона на Западна Стара планина;
 • да преживеят вдъхновяващи чувства и приключения, да създадат междучовешки връзки, нови приятелства и междукултурно общуване, което носи радост и надежда;
 • да натрупат опит за съвместна работа в интердисциплинни екипи, умения за диалогичност, взаимно обогатяване и общностна солидарност.
 • да участват в разработването на практическа задача, която да остане в полза за бъдещото развитие на региона и на собственото им личностно израстване.

Събитието е отворено и за доброволци. Изискване за доброволците: мотивационно есе и интервю с организационния екип, ако желаят част от разходите им да бъдат поети от организаторите. Доброволци, които идват на собствени разноски, също са добре дошли.

13319962_10153761473024372_7435563895296990719_n

* * *

Вижте ВСИЧКО от:

Седми международен пътуващ университет в Чипровци “Традиционни и нови общности в Европа – между минало и бъдеще” 6-11 юли 2015

 7 години Пътуващ университет  в Чипровци

ВИДЕО ДНЕВНИК от Пътуващия университет Място за бъдеще 2015

- желаещите да се запишат за Пътуващите ни университети, могат да пишат до Образователна мрежа Място за бъдеще на адрес place.for.future -at- gmail

ВСИЧКО ЗА  Пролетен университет “Европа на път: овластяване на гражданите и устойчиво развитие”: ЧИПРОВЦИ 2014 (19 МАЙ – 24 МАЙ 2014 г.)

Darete.JPG-001

 

Вижте още:

ВИДЕО ДНЕВНИК НА Пролетен университет „Европа на път“ Чипровци 2014

ВИДЕО ДНЕВНИК НА Чипровци 2013

Пътуващ университет за практики на устойчиво регионално развитие Място за бъдеще: Всичко за Чипровци 2013

МЯСТОТО: Западна Стара планина и Чипровци и още за пътуващите университети

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

в партньорство с

ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ „ЩАСТЛИВЕЦА”

И ИНТЕРДИСЦИПЛИННА ОБРАЗОВАТЕЛНА МРЕЖА

„МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ”

са организатори и координатори

вече за осма поредна година

на това уникално по рода си

иновативно

образователно приключение

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ЧИПРОВЦИ

осигурява базата за провеждане на семинарите

СДРУЖЕНИЕ „ЧИПРОВЦИ – АЛТЕРНАТИВА И РАЗВИТИЕ”

и ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

осигуряват организацията

на Пътуващия университет

в град Чипровци

ОБЛАСТ МОНТАНА

подпомага бъдещето развитие

на международната образователна инициатива

в района на Западна Стара планина

1-KIZ pismeni 20151

 • ПЪТУВАЩ УНИВЕРСИТЕТ 2016

  Мястото е Западна Стара планина:

  Пътуванетио включва посещение на

  Белоградчик и белоградчишките скали, Чипровския водопад, оброка на Гушовския ванастир,

  Чипровски, Лопушански и Клисурски манастир, селата Извос, Превала, Железна и Белимел

  Нощувките и семинарите се провеждат

  в град Чипровци

  Различни проблеми затрудняват

  шансовете за устойчиво развитие

  на „най-бедния регион в Европа”,

  който е същевременно един от най-богатите

  от към история, традиции, култура и природа

  в целия Европейски съюз…

  Проблематиката

  „ГРАДЪТ НА БЪДЕЩЕТО –

  БЪДЕЩЕТО НА ГРАДА”

  дава възможност да предложим и да тетстваме

  иновативни решения

  за разнородни проблеми

  социални

  екологични

  стопански

  политически

  градоустройствени

  земеделски

  технологични

  етически

  и комуникативни

  Сред тях екипът ни ще очертае проблеми като

  Алтернативи за трудовата заетост – зелени работни места

  Отмиращи, раждащи се и възраждащи се селища и общности – Има ли шанс да се възроди едно умиращо градче? Способни лисме да създаваме нови общности?

  Ново номадство, миграция, виртуално и мобилно обитаване или нужно ли е чипровчани да живеят закрепостени в Чипровци през ХХІ век?

  Ще унищожим ли уникалното си нематериално културно наследство?

  Урбанизация и човешко достойнство, градоустройствени политики и качество на живота ни

  В каква степен проблемите на града са порбелима на комуникацията?

  Глобалното село и връзката му с градското земеделие и с гражданите на село – възможно ли е независимото семейно стопанство?

  Може ли да съществува град без мостове между гражданството и политиката?

  Иновативното образование – ключът към бъдещето?

  ИНТЕРДИСЦИПЛИННИТЕ ПРАКИТКИ

  ще се осъществяват в международни интердисциплинни екипи

  в работни групи

  с архитектурна и градоустройствена

  социлано – културна и културно-историческа

  туристическа и комуникативна

  екологично земеделска

  иновативно стопанска

  и политологическа

  насоченост

  ПРАКТИЧЕСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ

  от работата на работните групи

  са дарени на читалищата в района,

  на Историческия музей в Чипровци,

  на Община Чипровци

  и на Област Монтана

Работният език е английски, с превод към и от български при разговори с местната общност.

ВИЖ ПОВЕЧЕ ТУК:  

Чипровци: Място за бъдеще : за ВЪПРОСИ за условията и за кандедатури за ЗАПИСВАНЕ за Пътуващите университети в ЧИПРОВЦИ  се свържете с Петър КАНЕВ на на адрес place.for.future-маймунско-а-gmail-точка-com или на телефон 0988884303

или в страницата на Сдружение “Щастливеца” във фейсбук - на този линк- или направо на сайта ни тук.

* * *

Тук можете да научите повече за летните практики “Място за бъдеще” в Чипровци и Западна Стара планина:

От екипа на Място за бъдеще

* * *

Новаторска Образователна мрежа Място за бъдеще

* * *

Всичко за ЧИПРОВЦИ в Място за бъдеще:

Дневник на практиките и ПЪТЕПИСИ:

 1. 2009: Пътуващ семинар Белоградчик – Чипровци – Вършец – Желен: ПЪТЕПИС

 2. арх. Галина СЛАВОВА: Лятна практика Чипровци 2009: Какво направихме?

 3.       Видео дневник от Пътуващ университет Място за бъдеще:     Чипровци 2013

Видео-разкази за Чипровци:

1.        Всичко за Чипровци 2013

 1. Петър КАНЕВ за практика Място за бъдещев Чипровци

Проекти за СТРАТЕГИИ за развитие, анализи и препоръки:

 1. ЧИПРОВЦИ /Учебен press release/

Туристически МАРШРУТИ и проекти за брошури:

 1. РЕЛИГИОЗЕН МАРШРУТ по проекта “Място за бъдеще” , гр.Чипровци и околностите му

~ ~ ~

вижте още: снимки от предишните студентски практики Място за бъдеще в Чипровци:

CHIPROVTSI 2010

Култура на бъдещето Чипровци 2010

Лятна практика Култура на бъдещето в Чипровци 11-17 юли

Култура на бъдещето Чипровци 2009 – снимки: Радосвета Кръстанова

снимки: Никола Кайряков Култура на бъдещето Чипровци 2009

ЧИПРОВСКИ КИЛИМИ

* * *

Снимки от Пътуващ университет

Място за бъдеще Чипровци 2013:

ВИЖ СНИМКИТЕ  ТУК:

* * *

* * *

* * *

Вижте още :

 1. От екипа на Място за бъдеще

 2. Още видеоклипове за Място за бъдеще бъдеще Чипровци »

3 thoughts on “ВСИЧКО за Пътуващ университет „Място за бъдеще“ 2016 в Западна Стара планина и Чипровци (26 май – 1 юни 2016 г.)

 1. Ева

  Много интересна публикация. Отне ми малко време, за да я прочета цялата, но си струваше. Очаквам още интересни новини от блога :)
  Поздрави

  Reply
 2. Pingback: 7 години Пътуващ университет “Място за бъдеще” в Чипровци – Честване в НБУ на 24 април 2015 г. | Място за бъдеще

 3. Pingback: П Р О Г Р А М А на Международен пътуващ университет „Европа – място за бъдеще” – Чипровци 2017 | Място за бъдеще

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>